It's common knowledge that...
... genel bir bilgidir.

It's a fact (that)..
... bir olgudur.

Anyone will tell you..
Kime sorsanız size ... yı söyler.


Everybody knows that...
...yı herkes bilir.

It's a well-established fact that..
... iyice anlaşılmış bir olgudur.

Few people would deny that..
Çok az insan ... yı inkar edebilir.

It's no secret that...
... olduğu sır değildir.

I think we can all accept / agree that..
Bence hepimiz kabul edebilir / hemfikir olabiliriz ki ...

It is generally assumed that...
... olduğu genel olarak farzedilir.

It has been scientifically proven that...
Bilimsel olarak ispat edilmiştir ki ...

Followers