I'm not too keen on English food.
İngiliz yemeklerine karşı çok istekli değilim.

I'm not a big a fan of English food.
İngiliz yemeğinin büyük bir hayranı değilim.

I can't work up any enthusiasm for it.
Bunun için hiç bir arzu duymuyorum.

I'm not particularly fond of English food.
Özel olarak İngiliz yemeği istemem.

I can't stand it / I really hate it.
Buna dayanamıyorum / Bundan gerçekten nefret ediyorum.

English food: I can take it or leave it.
İngiliz yemeği mi ? Benim için olsa da olur olmasa da.

English food leaves me cold.
İngiliz yemekleri beni çekmiyor.

I can't see what all the fuss is about.
Bu gereksiz telaş neden anlamıyorum.

I'm afraid it doesn't appeal to me.
Korkarım bu bana göre değil.

I would rather cut off my right arm than.
... yapmaktansa sağ kolumu keserim.

Followers