One of these days...
Bu günlerden birinde ...

That's one way of putting it.
Bu onu dile getirmenin yöntemlerinden biri.

It's one thing to say it...
Söylemesi başka yapması başka.

One by one...
Birer birer ...

I'm not one to complain, but...
Sızlanması gereken ben değilim fakat ...

He's got a one-track mind.
Sabit fikirli.

A one-off payment
Bir kerelik ödeme

A one-hit wonder
Tek şarkıyla ünlü olan

The one and only (David Beckham)!
Rakipsiz (David Beckham)!

Followers