I don't think much of that.
Tam olarak böyle düşünmüyorum.

How appalling / dreadful!
Ne kadar dehşet verici / korkunç !

I'm utterly apalled / disgusted.
Gerçekten dehşete düştüm / midem bulandı.

I'm dead against people doing...
İnsanların ... yapmasına ölesiye karşıyım.

It shouldn't be allowed!
Buna izin verilmemeli.

What a rotten / mean thing to do.
Yaptıkları ne kadar kötü / rezil bir şey.

I take a very dim view of people doing...
İnsanların ... yapmasını doğru bulmuyorum.

Who do they think they are?
Bunlar kim olduklarını sanıyor?

How can people do things like that?
İnsan böyle birşeyi nasıl yapar?

Whatever next?
Bundan sonra ne gelecek bakalım?

Followers