Joy-riding
Zevk için araba çalma

Identity theft
Kimlik hırsızlığı

Computer phishing
kimlik hırsızlığı / yemleme

Intellectual property violation
Fikir hakları ihlali

Fly tipping
Kamusal alana çöp dökme

Unfair dismissal
Haksız işten çıkarma

Indecent exposure
Teşhircilik

Cruelty to animals
Hayvanlara zulmetmek

Inciting racial hatred
Irkçı nefreti kışkırtmak

Happy slapping
Yabancı tokatlama

Followers