Can you give me a hand with this?
Şu işe bir el atabilir misin /yardım eder misin?

Could you help me for a second?
Bana bir saniye yardım eder misiniz?

Can I ask a favour?
Bir iyilik isteyebilir miyim?

I wonder if you could help me with this?
Bana yardım edip edemiyeceğinizi merak ediyorum?

I could do with some help, please.
Lütfen, biraz yardıma ihtiyacım var.

I can't manage. Can you help?
Yalnız başıma yapamıyorum. Yardım eder misiniz?

Give me a hand with this, will you?
Bana yardım edersiniz ,değil mi?

Lend me a hand with this, will you?
Bana yardım edersiniz ,değil mi?

Could you spare a moment?
Bir dakikanı bana ayırır mısın?

I need some help, please.
Lütfen, biraz yardıma ihtiyacım var.

Followers