Basically,
Aslında,

In a nutshell,
Kısacası,

To paraphrase,
Şöyle açıklayabiliriz,

To put it another way,
Başka bir şekilde söylerse,


What it all boils down to is...
Özeti şudur ki ...

To sum up (then)...
(öyleyse) Toparlarsak ...

In other words,
Başka bir deyişle,

What this means is (that)...
Bunun anlamı şudur ki ...

Put it this way.
Senin anlayacağın.

Look at it this way.
Anlayacağın.

Followers