A wealthy person
Varlıklı kimse

A comfortably-off person
Kral gibi kimse

High-earning / Top-earning executives
Yüksek kazançlı / en çok kazanan yöneticiler

She's well-off / well-heeled
O varlıklı / hali vakti yerinde

I'm not short of a bob or two.
Çok param var. (deyim)

He's rolling in it.
Paranın içinde yüzüyor.

They're filthy rich.
Bunlar para babası. (argo)

They're a bit nouveau-riche.
Biraz sonradan görmeler.

A millionaire friend of mine...
Benim bir milyoner arkadaşım ...

Fat cats
Ensesi kalın (argo)

Followers