Who do you think is the most beautiful person in your country?
Ülkenizdeki en güzel kişinin kim olduğunu düşünüyorsun?

Who do you think is the most beautiful person alive today?
Bu gün yaşayan en güzel kişinin kim olduğunu düşünüyorsun?

Who was the most beautiful person in history?
Tarihte en güzel kişi kimdir?

Does beauty affect one's success in life?
Hayatta güzellik başarıyı etkiler mi?

Is it better to be physically attractive or intelligent?
Zeki olmak mı yoksa güzel olmak mı daha iyidi?

Do people spend too much time and money on beauty?
İnsanlar güzellik için çok para harcar mı?

How much time should be spent on making yourself look better each day?
Daha iyi görünmek için her gün ne kadar vakit harcıyorsun?

Do you think people should have cosmetic surgery to enhance their looks?
İnsanlar daha iyi görünmek için estetik yaptırmalılar diye düşünüyor musun?

How popular is plastic surgery in your country?
Ülkenizde estetik ameliyat ne kadar yaygın?


Do you think beauty affects self-esteem?
Güzellik kendine güveni etkileri mi?

How important is beauty in your daily life?
Gündelik yaşamında güzellik ne kadar önemli?

What do you think "beauty is skin deep" means?
Güzellik insanın ruhundadır" sözünden ne anlıyorsunuz?

Do you have a tattoo?
Dövmen var mı?

What kind of body piercing do you feel are acceptable?
Hangi tür piercing'in kabul edilebilir olduğunu düşünüyorsun?

How do you define beauty, using your own words?
Kendi sözlerinle güzelliği nasıl tanımlarsın?

What makes one person more attractive than another?
Birini diğerine göre daha cazibeli kılan nedir?


Would you want your children to be beautiful or talented?
Çocuğunuzun güzel mü yoksa yetenekli mi olmasını isterdiniz?

What are some of the negatives about being beautiful?
Güzel olmanın olumsuz tarafları nelerdir?


(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers