Are there problems with drugs where you live?
Yaşadığın yerde uyuşturucu sorunu var mı?

Are you apprehensive about walking outside after dark?
Karanlık çöktükten sonra dışarıda yürümekten çekinir misin?

Do you always lock your house? How about your car?
Evini her zaman kilitler misin? Ya arabanı?

Do you believe that public executions would deter crime? If so, how?
Sence halka açık infazlar suç işlemeyi önler miydi? Öyleyse nasıl?

Do you drink and drive?
İçki içip araba kullanıyor musun?

Do you know anyone who has been mugged?
Soyulmuş birini tanıyor musun?

Do you think that capital punishment is a good idea? Why or why not?
Sence idam cezası iyi bir fikir mi? Neden ya da neden değil?

Do you think there will be more or less crime in the future?
Sence gelecekte daha az mı yoksa daha çok mu suç işlenecek?

Do you think your country is a safe place to live? Why or why not?
Sence ülken yaşamak için güvenli bir yer mi? Neden ya da neden değil?


Have you ever been the victim of a crime?
Hiç bir suçun maduru oldun mu?

Have you ever had something stolen from you?
Hiç birşeyin çalındı mı?


Have you ever witnessed a crime?
Hiç bir suça şahit oldun mu?


If a person steals a loaf of bread because he needs to feed his starving family, should he be punished?
Biri açlık çeken ailesi için bir ekmek çalsa cezalandırılmalı mıdır?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers