Are you a happy person?
Mutlu bir insan mısın?

What is happiness for you?
Senin için mutluluk nedir?

What do you think is the color for happiness?
Sence mutluluğun rengi nedir?

Do you think that happiness lies within you? Or does it depend upon other people and external things?
Sence mutluluk senin içinde mi? Yoksa başka insanlara ve dışsal şeylere mi bağlı?

Can money buy happiness?
Para mutluluğu satın alabilir mi?

Is happiness a state of mind?
Mutluluk ruhsal bir durum mu?

What makes you feel happy?
Seni ne mutlu eder?

What are the three most important things for you to be happy?
Senin mutlu olman için en önemli şeyler nelerdir?

Is happiness relative, that is, does it have a different meaning for each person?
Mutluluk göreceli midir, yani, her insan için farklı anlamı var mıdır?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers