Do you give money to beggars or homeless people? Why or why not?
Dilencilere yada evsiz insanlara para veriyor musunuz? Neden?

How do you know if a beggar is a real beggar?
Bir dilencinin gerçek bir dilenci olduğunu nasıl anlarsınız?

If you give money to beggars or homeless people, about how much do you give?
Dilencilere veya evsiz insanlara para verseniz ne kadar verirdiniz?


Would you rather give money to beggars or buskers? (Buskers are people who entertain you on the street for money, e.g. musicians)
Dilencilere mi yoksa sokak müzisyenlerine mi para vermeyi tercih edersiniz?

Does your country have rich beggars?
Ülkenizde zengin dilenciler var mı?

Have you heard of stories where people beg for money but in fact they are rich? Tell us about it?
Zengin olup yinede dilenen kişiler hakkkında hikayeler duydun mu? Anlatır mısın?

Does it make you feel good to give money to beggars?
Dilencilere para vermek sana iyi hissettiriyor mu?

Do you give money to beggars to help or to make you feel good about yourself?
Dilencilere onlara yardım etmek için mi yoksa kendini iyi hissetmek için mi para verirsin?

Do you give money or do you give things: e.g. clothes, food, etc.?
Para mı yoksa eşya yiyecek gibi şeyeler mi verirsin?

Do you choose the kind of beggars you give money or things to? e.g. old men playing musical instruments, small children roaming around, adults carrying a child.
Para vereceğin dilenicleri seçer misin? Örneğin enstrüman çalan yaşlı adam, etrafta dolanan küçük çocuk, çocuk taşıyan yetişkinler gibi.

In your country, is there a syndicate behind beggars?
Ülkenizde dilencilerin bir derneği var mı?

(Sorular sen ya da siz şeklinde düşünülebilir) / Kaynak : The Internet TESOL Journal

Followers