What is the age for mandatory retirement in your country?
Ülkenizdeki zorunlu emeklilik yaşı kaçtır? At this stage of your life, are you beginning to make plans for your retirement years? Why?
Hayatının bu aşamasında emeklilik yıllarını planlamaya başladın mı? Neden? 

What would be a perfect retirement for you?
Senin için mükemmel bir emeklilik nasıl olurdu? 

How would you rate your career in general? (For retired people)
Genel olarak kariyerini nasıl değerlendirirsin? (Emekliler için) 

Ranging from 1-10, 10 being the highest, how would you rate your career? Why?
1 den 10 a 10 en yüksek olmak üzere kariyerine kaç verirsin? Neden ?

Where would you like to spend your retirement years? Why?
Emeklilik yıllarını nerede geçirmek istersin? Neden? 

During retirement, where would you like to stay, in the city or in the province?
Emekliliğinde nerede kalmak isterdin, şehirde mi kırsalda mı ? 

Do you intend to look for another job after you retire? Why?
Emeklilikten sonra başka bir iş bakmak ister misin? Neden? 

In one word, how would describe your career?
Tek kelimeyle kariyeri nasıl tarif edersin? 

Would you like to spend the rest of your life in another country?
Hayatının geri kalanını başka bir ülkede geçirmek ister misin? 

Is it common in your country to leave for another one after retirement?
Sizin ülkenizde başka bir ülkeye gitmek sık sık yapılan birşey mi? 

In your culture, do the children have to support their parents financially after they retire?
Kültürünüzde, çocuklar ebeveynleri emekli olduktan sonra onları finansal olarak destekler mi? 

Would you like to live together with your children even if they are already married? Why?
Çocuklarınız evli olsa bile onlarla birlikte oturmak ister misin? Neden? 

Do you have a pension plan?
Emekli maaşın ile ilgili bir planın var mı? 

What are your goals before you retire?
Emekli olmadan önceki hedeflerin nelerdir? 

Would you consider retiring early if you make it big?
Emekli maaşın çok olursa erken emekli olmak ister misin? 

Do you consider spending the rest of your career in your present company? Why?
Kariyerinin geri kalanını bulunduğun şirkette mi geçirmek istiyorsun? Neden? 

Five years from now, what do you think would be the improvements in your career?
Bu günden başlıyarak  beş yıl içinde kariyerinde ne gibi iyileşmeler düşünüyorsun? 

Do you expect any promotion sometime soon?
Yakında bir terfi beklentin var mı? 

Are you going to move to another company if you don't get the promotion you are expecting?
Umduğun terfiyi almasan başka bir şirkete gider misin? 

Do you think you would be able to save enough for your retirement years?
Emeklilik yılların için yeterince birikim yaptığını düşünüyor musun? 

What is your major goal before you retire?
Emekli olmadan önce en büyük hedefin ne? 


Are you planning to open your own business when you retire?
Emekli olunca kendi işini kurmayı düşünüyor musun? 

What kind of business would it be?
Bu, nasıl bir iş olabilir? 

What are the three (3) things you would like to accomplish/have before and after you retire?
Emekli olmadan sahip olmayı / başarmayı düşündüğün üç şey nedir? 

How would you spend your daily life after retirement?
Emeklilikten sonra günlük hayatını nasıl geçireceksin? 

Category : edit post

How often do you eat out?
Ne sıklıkla dışarıda yersin?

Where do you usually go when you eat out?
Dışarda yemek yediğinde nereye gidrsin? 

How much do you usually pay when you eat out?
Dışarda yediğinde genelde kaç lira ödersin? 

Who do you usually go with when you eat out?
Dışarı yemeğe genelde kimle gidersin? 

Do you like western food?Japanese?
Japon yemeği sever misin ? 

Thai?
Tayland ? 

Italian?
İtalyan? 

Can you name restaurants in this area that serve food from other countries?What kinds of foods do these restaurants serve?
Bu civarda başka ülkelerin yemeklerini yapan restoranları sölyler misin? Ne çeşit yemekler yapıyorlar?  

Have you ever eaten at any of them?
Hiç bunlardsa yedin mi? 

Do you ever eat greasy food?Salty?
Hiç yağlı/tuzlu yemek yer misin? 

Sweet?
Tatlı? 

Spicy?
Baharatlı? 

Do you know how to order food in English?Have you ever done so?
İngilizce yemek ısmarlamayı biliyor musun? Hiç yaptın mı? 

If so, was it easy to do so?
Yaptıysan kolay mı?  

Do you ever eat at McDonalds?KFC?
McDonalds'ta KFC'de yemek yedin mi? 

Other fast food restaurants?
Diğer fast food restoranlarda? 
?
What is your favorite appetizer?Main Course?
En sevdiğin meze / ana yermek  nedir? 

Dessert?
Tatlı? 

Do you ever drink alcoholic beverages when you eat out?If so, what do you drink?
Dışarda yemek yediğinde alkol alır mısın? Ne içersin? 

Do you know what a Caesar salad is?Buffalo wings?
Sezar salatanın ne olduğunu biliyor musun? Bufalo kanatları ? 

Nachos?
Naços? 

Chicken fried steak?
Kızarmış tavuk bifteği? 

Did you enjoy eating out in other countries you have visited?Which country had the best food?
Gezdiğin ülklerde dışarda yemeyi sevdin mi? Hangi ülkenin yiyecekleri en iyisi? 

Which foods did you enjoy the most?
En çok hangi yiyecekleri sevdin? 

Did you think the cost was high or low?
Fiyatlar yüksek miydi düşük müydü? 

Do you know anyone who has owned a restaurant?
Restoran sahibi birini tanıyor musun? 

Have you ever worked in a restaurant?If so, what kind of restaurant?
Hiç bir retoranda çalıştın mı? Ne tür bir restorandı? 

How long did you work there?
Orada ne kadar çalıştın? 

Did you enjoy your job?
İşini sevdin mi? 

How many different types of salad dressing can you name?
Kaç çeşit salata sosu yapabilirsin? 

Do you worry about calories and fat content when you eat out?How about cholesterol ?
Yemek yedeiğinde kalori ve yağ oranını dikkate alır mısın? Ya kollesterol? 

How about insecticides and other chemicals in your food?
Ya yiyecekerldeki böcek öldürücüler ve kimyasallar hakkında ne düşünüyorsun? 

Would you send a dish back if it did not taste good or if you received the wrong food?
Yermeği sevmediğinden dolayı ya da yanlış yemek gelmesi sebebiyle yemeği geri gönderdinmi hiç?

Do you ever leave a tip at a restaurant? How much?
Hiç bir retoranda bahşiş bıraktın mı? Ne kadar? 

In what ways have people's eating habits changed over the years?How have your eating habits changed over the years?
Yıllar içersinde insanların yeme alışkanlıkları ne yönde değişti? Yıllar içinde senin alışkanlıkların nasıl değişti? 

Have your eating habits change this last year?
Geçen yıl yeme alışpkanlığınız değişti mi? 

Do you think western food is too expensive? Why or why not?
Batılı yiyeceklerin pahalı olduğunu mu düşünüyorsun? Neden, neden değil? 

Have you ever had a restaurant cater a party at your house?If not, would you consider it?
Resortorandan catering yaparak hiç parti düzenledin mi? Yapmadıysan, düşünüyor musun? 

If so, were you happy with the service?
Yaptıysan servisten memnun kaldın mı 

Would you do it again?
Tekrar yapar mısın? 

What kind of food did they serve?
Ne çeşit yemekler verdiler? 

Who pays when you go out for dinner?
Dışarı yemeğe çıkınca kim öder? 

What's the worst experience you ever had at a restaurant?
Bir restoranda yaşadığın en kötü deneyim nedir? 

What's the most disgusting food you ever ate in a restaurant?
Bir restoranda yediğin en iğrenç yemek neydi? 

Do you like eating at buffets? Why or why not?Where was the best buffet you've ever eaten at?
Büfelerde yemeyi sever misin? Neden, neden değil? 

What kinds of foods were there?
Buralarda ne çeşit yemekler vardı?  


Have you ever eaten at an all you can eat restaurant?Did you eat too much?
Açık büfe bir restoranda yedin mi? Çok mu yedin? 

Do you think it was a good value?
İyi bir değeri olduğunu düşünüyor musun?  

Was the taste as good as a regular restaurant?
Genel restoranlar kadar lezzetli miydi? 

Why do you think westerners are usually heavier than Asians?
Neden genelde batılılar asyalılardan daha şişmandır? 

Do you ever order out from a restaurant?What kind of foods?
Hiç restorandan yemek ısmarladın mı ? Ne çeşit yemekler? 

Do you think this area has a good variety of foreign restaurants?What other kinds of restaurants would you like to see opened?
Bu bölgede yeterli çeşitlilikte restoran olduğunu düşünüyor musun? Ne çeşit restoranların açılmasını istersin?  

Can kids eat free at any of the restaurants you go to?Do senior citizens get a discount?
Gittiğiniz hiçbir restoranda çocuklar bedava yemek yiyebilir mi? Yaşlılar indirim alır mı? 

Are there times of the day when anyone can get a discount?
İnsanlara indirim yaptıkları zamanlar olur mu? 

Have you ever been to a restaurant with valet service?
Vale servisi olan bir restorana gittiniz mi? 

Do you like to try new restaurants, or do you prefer to go to those you have already been to? Why?
Yeni restoranları denemek ister misin yoksa daha önce alışık olduklarına mı gitmeyi tercih edersin? Neden?

Do you care what a restaurant looks like, or is the food the only thing you care about?
Restoranın nasıl göründüğü önemli mi yoksa sadece yiyeceklere mi dikkat edersin?  


What types of take out food do you enjoy eating?
Ne çeşit gel-al yemekler seversin? 

What do you think about children crying in a restaurant when you are trying to eat?
Yemek yerken bir çocuk ağlarsa ne düşünürsün?  

What do you think about people smoking in a restaurant when you are trying to eat?What would you think if you saw the cook at the restaurant smoking while he is cooking your food?
Yemek yerken sigara içenler hakkında ne düşünürsün? Yemek pişirirken sigara içen bir aşçı görsen ne düşnürsün? 

Do you prefer fresh ingredients prepared by a chef as you order or do you prefer pre-cooked food?
Yiyeceklerin ısmarladığında taze olarak pişirilmesini mi yoksa daha önceden pişirilmiş olmasını mı tercih edersin? 

Category : edit post

Followers